สำนักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3, 10-12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:(662) 797-7000
โทรสาร:(662) 797-7001, (662) 797-7002
อีเมล์:wecare@siamcitycement.com
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP

โรงงาน

สระบุรี
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 และเลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ กม. ที่ 129-131 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์:(036) 240-930
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP

สำนักงานขาย

เชียงใหม่
เลขที่ 220 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์:(053) 105-067, (053) 105-068
โทรสาร:(053) 105-066
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP

ขอนแก่น
เลขที่ 171/358 - 361 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:(043) 105-067, (043) 105-068
โทรสาร:(043) 105-066
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP

สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 13/29 ถ.สุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์:(077) 105-067, (077) 105-068
โทรสาร:(077) 105-066
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP

พิษณุโลก
459/1139 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:(055) 223-323, (055) 223-077,(055) 266-034
โทรสาร:(055) 266-017
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP

ศูนย์บริการอินทรี

สำนักงานใหญ่
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3, 10-12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:1732
โทรสาร:(662) 797-7001, (662) 797-7002
อีเมล์:wecare@siamcitycement.com
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP

ศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี
11 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์:(662) 593-4382
โทรสาร:(662) 593-4491
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP​

สำนักงานสระบุรี
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 และเลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ กม. ที่ 129-131 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์:1732
อีเมล์:wecare@siamcitycement.com
ดาวน์โหลด แผนที่  GOOGLE MAP​​